Posztplasztik
2023. szeptember 6 - október 4.
postplastic-cover-final-2

 

POSZTPLASZTIK

2023. szeptember 6 - október 4.
Kiállítók: Kövics Milán, Menyhárt Marcell, Rónai Viktor

Megnyitó: 2023. szeptember 6. 18:00 óra
A kiállítást megnyitja: Rieder Gábor , művészettörténész
A kiállítás látogatható: 2023. oktber 4-ig.

Posztplasztik
Új esztétikai határ


„A "Post-Plastic: A New Aesthetic Frontier" cím egy újszerű és figyelemfelkeltő megfogalmazás, amelynek célja az, hogy az olvasót a művészet és esztétika új területeinek felfedezésére ösztönözze. A "post-plastic" kifejezés a művészetben alkalmazott hagyományos anyagok és formák túllépésére utal, és egyben utalás is a környezeti és társadalmi szempontokra. A "New Aesthetic Frontier" része azt sugallja, hogy az új művészeti irányok és kifejezések egy olyan határt feszegetnek, ahol a technológia, a társadalmi változások és az emberi kreativitás találkoznak.

Ezen a címen keresztül azt szeretném kifejezni, hogy a kortárs művészetben egy olyan időszakot élünk, amelyben a hagyományos művészeti paradigmák felbomlanak, és helyet adnak az új és innovatív kifejezési formáknak. A "plastic" itt nem csak a művészi anyagokra utal, hanem a művészeti stílusokra és formavilágokra is, amelyek átformálódnak és adaptálódnak a változó világunkhoz mérten.
Ez a cím arra ösztönöz, hogy merüljünk el az új művészeti világban, ahol a művészek újraértelmezik a hagyományos és modern elemeket, és ahol a művészet egy új és izgalmas útra lép, hogy megküzdjön a kihívásokkal és lehetőségekkel, amelyeket a post-internet és antropocén korszak hoz magával.” ChatGPT-3.5

Az AI által generált post-plastic kifejezés nem kizárólagosan magára a műanyagra, mint anyagra és jelenségre utal, –bár a kiállítás némely alkotása kifejezetten műanyagot tartalmaz–. A terminusnak a különböző kontextusok, különböző értelmezéseket teremtenek, ezáltal kitágítva befogadóképességét és képlékenységét. A „plastic” az angol szóhasználatban több jelentéssel is bír. Az egyik, a már említett műanyag, illetve a másik, a plasztika, ami a képzőművészetet is átható fogalom egyben, illetve formálhatóságot is jelent.
Valamint, a cím lehetőségei közé tartozik még, egy meghamisított létállapot jelzése is. Az utóbbi évtizedben megújult kommunikációs térben terjedő trendek kifordítják az egyén sajátosságait, felőrölve a pszichét egy olyan társadalomban, ahol a feldúsult információ, bizonytalansággal és kétségbeeséssel tölti el a felhasználót. Ez a kettős, bizonytalan létállapot manifesztálódik a számítógépes játékok széleskörű térnyerésében. Az ottani, könnyen elérhető, alternatív, fizikai valóságon kívüli eredmények könnyűszerrel behúzzák a felhasználót egy ál-szép valóságba, ahol a siker látszata a meghatározó tényező. Ugyan ez jellemzi a social média felületek képáradatát, azok letisztult, valótlan, párhuzamos realitását. Ennek a párhuzamos jelenlétnek a kiszivárgása a valós, fizikai térbe az, ami a post-plastic kifejezést igazán aktuálissá teszi. Olyan kettős realitást hoz létre, ahol a virtuális tér ideáljai, filterei és trendjei a fizikai valóság vizualitását is meghatározzák. Ezáltal egy megújult képi világ, illetve meghamisított létállapot válik plasztikussá.

Azért terveztünk létrehozni egy közös, trió kiállítást, mert egyikünk sem a kép kétdimenziós terében gondolkodik. A valós, fizikai térben létrehozott kiterjedés és a képek tárgyi/szoborszerű felfogása volt az, ami összekötötte a műveinket. Valamint, hasonló problematikák, társadalmi kérdések és képalkotási módszerek/megoldások foglalkoztattak.

Viktor, Milán, Dániel

 S7A2917  S7A2925
 S7A2919  S7A2920
 S7A2926  S7A2930


Fotó: Biró Dávid