IGOR HOSNEDL: A BÖLCS KÍGYÓ LECKÉJE
2018. május 2 - június 13.
final

Megnyitó: 2018. május 2., szerda 18:00 óra
Kurátor: Fenyvesi Áron
Látogatható: 2018. június 13-ig.

Igor Hosnedl (1988) cseh képzőművész első önálló kiállítását rendezi meg a Horizont Galéria Budapesten „A bölcs kígyó leckéje” címmel. A jelenleg Berlinben élő Hosnedl, a legújabb és legfrissebb cseh festő-generáció oszlopos tagja, 2013-ban diplomázott a prágai művészeti akadémián Vladimír Skrepl és Jiří Kovanda osztályában. A Horizont Galériában megrendezett kiállításán legújabb festmény-ciklusát vonultatja fel a művész. Ezeken az alkotásokon is jól megfigyelhető az, hogy minden esetben a rajz műfajából indul ki Hosnedl művészete. Kisméretű rajzokon kiérlelt kompozíciós elemek transzformálódnak át valóban monumentális léptékűvé a festményeken, amik éles kontúrokkal és intenzív, sötét szín-tónusokkal őrzik tovább alkotójuk markáns rajzos stílusát.
Hosnedl ciklusának egyik főszereplője a kiállítás címében is megjelenő kígyó. A művész karakteresen redukált kompozícióinak központi motívuma számos átváltozáson megy keresztül és meander-szerűen fonja körbe a képek többi figuráját. Hosnedl álomszerű képein persze nemcsak kígyókat ismerhetünk fel, hanem torzókat, emberi alakokat, építészeti motívumokat, lépcsőket, oszlopfőket is, amiket mind egyértelműen szimbólumként épít fel a művész. A tudalattiból előlépő jelképek a nézők asszociációinak vannak kiszolgáltatva a képeken. A művek ikonográfiája és kompozíciós formái is arra utalnak, hogy a művész a szürrealista és a metafizikus festészet ötvözetének kortárs átértelmezését hozta létre.
Hosnedl reduktív szemléletű festő, aki egy hosszú folyamat keretén belül többszörös stilizációval hozza létre rendkívül desztillált, kikristályosodott motívum-hálóját - ebben az egyensúlyozásban is segíti őt rajzkészsége. A művész vonalas rendszerekre épülő képszerkezeteiben az egyik legfontosabb szerepet a totemszerű figurákon kívül, maga a tér tölti be. Hosnedl a metafizikus festészet tér-kompozícióit idézi meg avval, hogy a festményein a teret csupán jelzésszerű felületekkel jeleníti meg. A figurák kulisszájaként felfogható tér - ami egy színházi díszlethez hasonlóan előteret és hátteret is kijelöl a képeken -, alapvetően mágikus, meseszerű karaktert kölcsönöz a műveknek. Hosnedl művészetének ezen vetülete már manifesztálódott korábban is a Horizont Galériában, a Klára Hosnedlovával közös, Zsikla Mónika által kurált „Red Riding Hood” című kiállításon, ami a mesebeli Piroska alakját ültette át egy modern építészeti kontextusba. Hosnedl önálló képi univerzumának, ehhez képest az egyik sarokpontja a melankólia lokalizálhatatlan érzése, ami megjelenik az üres, töredékes és illuzionisztikus terekben is.
Hosnedl képi világa bár erőteljesen épít az absztraháltságra, mégis karaketeresen figurális. A művész több generációtársához hasonlóan a grafika vizuális nyelvéből merít inspirációt a figurativitás festészeti újradefiniálásához, amikhez számítógépes játékok vizualitását is felhasználja. Az időtlenség illúzióját keltő képek csendes örökkévalóságában pedig otthonra talál a művész szürrealizmusból eredő szimbólum-centrikussága és metafizikus tér-képzése is.

Fenyvesi Áron

webre1 webre2
webre4 webre5
webre3 webre6

Fotó: Biró Dávid